Leven en overleven in Nederland

Wonen en werken in het buitenland betekent een leven in een nieuwe omgeving met nieuwe regels en gewoonten en andere gebruiken. Ook in Nederland. We geven alvast een aantal praktische tips die tijdens verblijf in ons land goed van pas kunnen komen.